Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény a közfeladatot ellátó szervek részére elektronikus közzétételi kötelezettséget ír elő, a jogszabályban meghatározott adatokra vonatkozóan

a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről
Általános közzétételi lista - Fadd Nagyközség Polgármesteri HivatalAlapító okirat Szervezeti és Működési Szabályzat
Közzétételi egység - közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
Közzétételi egység - közbeszerzési szabályzat - 2011. január 1.
Közzétételi egység - közbeszerzési terv - 2010. április 14.
Közzétételi egység - szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása - 2015. július 20.
Közzétételi egység - nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása - 2011. június 18.
Közzétételi egység - egyéb szálláshely üzemeltetési engedéllyel rendelkezők nyilvántartása - 2012. június 18.
Közzétételi egység - támogatási szerződések - 2014. január 21.
Közzétételi egység - összesített nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről - 2015. július 20.
Közzétételi egység - nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről - 2015. július 20.
Közzétételi egység - informatikai biztonsági szabályzat - 2014. január 28.
Közzétételi egység - nyilvántartó lapok Fadd Nagyközség területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról - 2015. július 20.
Közzétételi egység - nyilvántartás mozgóboltokról - 2015. július 20.
Közzétételi egység - nyilvántartás a zenés, táncos rendezvényekről - 2015. július 20.
Közzétételi egység - telepekről vezetett nyilvántartás - 2014. szeptember 29.

Faddi Roma Nemzetiségi Önkormányzat SzMSz

Önkormányzati fenntartású intézménye

Polgármesteri Hivatal
Gondozási Központ