Járdafelújítások

Örömmel értesítjük, hogy Fadd Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott a JETA-72-2016. azonosító számú, “Közlekedésbiztonságot javító felújítások megvalósítása Fadd Nagyközségben” című, Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által kiírt felhívásra, mely során néhány utcaszakasz felújítására nyílik lehetőség. A beruházás 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között várható, mely időszak alatt az alábbi utcákban történnek munkálatok: read more

Read more

Parlagfű felhívás

Az utóbbi időszakban számos bejelentés érkezett, hogy a település több belterületi ingatlanán sok az elburjánzott gyomnövény, valamint lekaszálatlan parlagfű.

Erre tekintettel felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint (4) bekezdése szerint, „a termelő, illetve a földhasználó köteles az (…) egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermesztési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.” read more

Read more

Felhívás Volent-öbli lakosoknak

Tisztelt Volent-öbli lakosok!

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 2017. június 1-én hatályba lépett módosítása alapvetően változtatta meg a lakcímképzés szabályait. Erre tekintettel szükségessé vált a Volent-öböl területén közterületek kialakítása és elnevezése.

Fadd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete értelmében a közterület elnevezése, annak módosítása esetén az érintett közterületen található ingatlanok tulajdonosaitól, kezelőitől, használóitól, valamint az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyektől javaslatot kell kérnie a polgármesternek a közterület elnevezésére, az elnevezés módosítására vonatkozóan. read more

Read more

FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN – Fadd Nagyközség honlapja


http://fadd.hu/2017/07/21/felhivas-kollegiumi-ferohely-biztositasa-targyaban/

FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN – Fadd Nagyközség honlapja

Egyéb FELHÍVÁS KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN 2017-07-21 admin A Pécs, Szántó Kovács János utcában lévő kollégiumban Fadd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások szabályairól szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-a foglalja magában az Önkor…


Source read more

Read more

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket falunapi programunk keretein belül megszervez…


Szeretettel hívjuk az érdeklődőket falunapi programunk keretein belül megszervezésre kerülő fotókiállítás megnyitójára. Brátán Vera és Pámerné Bükky Klára “Ellesett csodák” című kiállítása szeptember 10-ig tekinthető meg a művelődési házban. 🙂


Szeretettel hívjuk az érdeklődőket falunapi programunk keretein belül megszervezésre kerülő fotókiállítás megnyitójára. Brátán Vera és Pámerné Bükky Klára “Ellesett csodák” című kiállítása szeptember 10-ig tekinthető meg a művelődési házban. 🙂


Source read more

Read more